Bước chân 38/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Bước chân 38/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
Một DC mới mở tại cần thơ của một trong những công ty vận tải last mile có tiếng ở VN đã tin tưởng sử dụng TKELog WMS để vận hành mô hình kho hàng nhỏ lẻ với full barcode 100% 😘😘
---------------------------------------------------------------------------------
TKELog WMS là giải pháp WMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 6 năm kinh nghiệm triển khai WMS và customization từ rất nhiều kho lớn ở Việt Nam.
Hệ thống được thiết kế có thể tùy biến linh hoạt cho nhiều loại hình kho khác nhau, nhiều loại hình hàng hóa khác nhau.
Giải pháp có thể được triển khai rất nhanh với chi phí rất hợp lý: 12 tr / năm cho gói standard
- 1 user XLCT
- 1 user Điều phối, giám sát kho
- 1 user quản lý
- 1 user IT
- 1 user kế toán
- 2 app dành cho các máy barcode, smartphone
Và hàng chục tùy chọn khác tùy vào độ lớn hoạt động của kho như: Hệ thống Online Report, bổ sung thêm user, Customize Report, Tool hỗ trợ tối ưu thêm process đặc thù...