Giới thiệu

TKSolution là một trong những công ty phần mềm tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ thông tin cho hoạt động logistics tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, học hỏi từ các mô hình quốc tế, chúng tôi đang từng bước qui chuẩn các giải pháp về công nghệ cho logistics trên các nền tảng công nghệ hiện tại, từ đó giúp năng lực công nghệ các doanh nghiệp logistics được nâng cao từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh các công ty trên thị trường quốc tế.

Hiện nay TKSolution cung cấp các giải pháp về công nghệ logistics gồm:
- TKELog WMS : Hệ thống quản lý kho.
- TKELog TMS: Hệ thống quản lý vận tải.