Bước chân 44/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Bước chân 44/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
Một kho cross-docking đã chọn giải pháp TKELog WMS để tối ưu vận hành kho của mình.
Cross Docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng lưu trữ và thu gom đơn hàng của một kho hàng, mà vẫn cho phép thực hiện các chức năng tiếp nhận và gửi hàng.
Nói một cách dễ hiểu hơn, đây là hệ thống phân phối hàng hoá, theo đó hàng hoá được nhận trực tiếp tại kho hoặc tại trung tâm phân phối. Hàng hoá không đem vào vị trí lưu trữ mà luôn sẵn sàng vận chuyển đến các cửa hàng bán lẻ (Retailer). Cross-docking đòi hỏi sự hài hoà và nhịp nhàng giữa hoạt động nhận hàng – giao hàng. Kỹ thuật cross-docking giúp giảm đáng kể chi phí phân phối trong logistics.
Cross-Docking warehouse là một trong rất nhiều mô hình kho TKELog WMS có hỗ trợ sẵn
---------------------------------------------------------------------------------
TKELog WMS là giải pháp WMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 6 năm kinh nghiệm triển khai WMS và customization từ rất nhiều kho lớn ở Việt Nam.
Hệ thống được thiết kế có thể tùy biến linh hoạt cho nhiều loại hình kho khác nhau, nhiều loại hình hàng hóa khác nhau với chi phí cực kì linh hoạt từ kho nhỏ --> lớn.