Bước chân 47/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Bước chân 47/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
Trung tâm linh kiện của NCC máy lạnh lớn nhất việt nam đã chọn TKELog TMS để vận hành hệ thống giao hàng từ DC đến các Trung tâm trong nội thành, tỉnh, toàn quốc của mình.
---------------------------------------------------------------------------------
TKELog TMS là giải pháp TMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 7 năm kinh nghiệm triển khai TMS và customization từ rất nhiều công ty 3PL, NPP lớn ở Việt Nam giải quyết các bài toán nghiệp vụ:
🌲 Giảm thời gian xếp trip.
🌲 Nâng cao năng suất kiểm soát của phòng điều vận với tài xế và đơn hàng.
🌲 Số hóa, lưu trữ ePOD (Bằng chứng giao hàng) trên hệ thống.
🌲 Đo lường KPI
🌲 Quản lý chi phí, tự động tính phí
🌲 Các báo cáo P&L, hiệu quả hoạt động của đội xe