Bước chân 77 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Bước chân 77 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
🌲 Một công ty sản xuất tại nha trang đã chọn TKELog WMS version cloud làm giải pháp vận hành kho thành phẩm của mình 😘😘


🌲 Nhiều thách thức được đặt ra khi mình demo và khảo sát, may mắn hệ thống cloud đáp ứng được 90%, 10% còn lại chỉnh sửa mẫu biểu, import chút chút.
- Sử dụng barcode, PDA 100% trong các hoạt động vận hành kho.
Làm sao kết nối với được các đơn đặt hàng của các khách hàng của nhà máy, excel nên làm ra sao để import.
- Khi xuất hàng thì đính kèm theo case no, serial list mà đến khi chuẩn bị đóng cont mới biết.
- Pick hàng theo đúng chỉ định đơn hàng đã đặt.
- Lúc sản xuất thì đơn vị tính là cái, lúc đóng cont thì là thùng.
- etc....
🌲 Và đặc biệt, dự án này là 1 dự án nữa mà mình không phải đụng tay đụng chân gì