Bước chân 81 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Một công ty 3PL đã chọn TKELog WMS làm người bạn đồng hành trong việc số hóa hoạt động kho để phục vụ cho các chủ hàng tốt hơn 

Một công ty 3PL đã chọn TKELog WMS làm người bạn đồng hành trong việc số hóa hoạt động kho để phục vụ cho các chủ hàng tốt hơn

🌲 Hệ thống đáp ứng được độ phức tạp về vận hành mô hình đa kho của 1 3PL khách hàng cần
- Kho Ngoại Quan.
- Kho Tổng Hợp
- Kho CFS
🌲 TKELog WMS được đặt những viên gạch đầu tiên từ mô hình Kho Ngoại Quan, dần dần là các kho Trading của các Công ty đa quốc gia, các kho phân phối, kho tổng hợp, tập đoàn dần dần thành một hệ thống quản trị vận hành kho toàn diện như ngày hôm nay với hàng trăm kho lớn với hàng trăm ngàn đơn hàng mỗi ngày đang được vận hành trên nền tảng🥰
---------------------------------------------------------------------------------
TKELog WMS là giải pháp WMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 8 năm kinh nghiệm triển khai WMS và customization từ rất nhiều kho lớn ở Việt Nam.
Hệ thống được thiết kế có thể tùy biến linh hoạt cho nhiều loại hình kho khác nhau, nhiều loại hình hàng hóa khác nhau với chi phí cực kì linh hoạt từ kho nhỏ --> lớn.
#TMS #WMS #TKELog #SCM #Supplychain #Logistics #TKSolution #MakeinVietnam🌲