TKELog TMS được vinh dự công nhận giải thưởng Sao Khuê mục giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm lĩnh vực logistics

Giải thưởng Sao Khuê là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành CNTT do Vinasa tổ chức🌲 TKElog TMS được ra đời để giải quyết bài toán vận tải đa phương thức, nhiều mô hình đơn hàng khác nhau trong lĩnh vực Logistics, được sinh sau đẻ muộn sau thằng anh đình đám của nó TKELog WMS, độ nổi tiếng cũng ít hơn do hiện tại chỉ focus vào những KH rất rất lớn. 😜. TKELog TMS làm được những gì
- Hỗ trợ xử lý hơn 19 loại hình đơn hàng: Từ mô hình bán hàng đơn giản, đến các mô hình bán hàng xuất khẩu, giao hàng liên miền...
- Tối ưu hóa tuyến đường với từng mô hình giao hàng khác nhau
- Hơn 10 cảnh báo, tracking về đơn hàng trên các dashboard trực quan.
- Quản lý nhà thầu 3PL, tập trung hết trên một nền tảng.
- Và hàng trăm tính năng nhỏ nhỏ để quản lý chuẩn hoạt động vận tải các công ty 3PL lớn, các tập đoàn.


#TMS #WMS #TKELog #SCM #Supplychain #Logistics #TKSolution #MakeinVietnam🌲