TKELog WMS - Bảng tính phí dịch vụ

Bảng tính phí dịch vụ hàng tháng.
Một công cụ rất hữu ích dành cho các kho 3PL vào cuối tháng. Mọi thứ đơn giản chỉ là 1 click chuột 😃
------------------------------------------------------------------------
TKELog WMS là giải pháp WMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 6 năm kinh nghiệm triển khai WMS và customization từ rất nhiều kho lớn ở Việt Nam.
Hệ thống được thiết kế có thể tùy biến linh hoạt cho nhiều loại hình kho khác nhau, nhiều loại hình hàng hóa khác nhau với chi phí cực kì linh hoạt từ kho nhỏ --> lớn.